chuyển tiền từ skrill về việt nam

chuyển tiền từ skrill về việt nam

754 đmọi người

  7.9

  • Diễn viên chính: Wo Ge Mao

   Tom lược

  Tài liệu đào tạo kỷ luật không được vượt quá tiêu chuẩn và tăng cường giám sát việc đào tạo ngoài khuôn viên trường đối với học sinh tiểu học và trung học rồi nâng cấpVào ngày 6 tháng 9, một phóng viên của China Youth Daily đã biết được từ Bộ Giáo dục rằng Bộ Giáo dục gần đây đã ban hành "Biện pháp quản lý tài liệu đào tạo ngoài trường của học sinh tiểu học và trung học cơ sở (thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Biện pháp"). "Biện pháp" chỉ ra rằng nội dung tài liệu đào tạo phải khoa học và chính xác, với khả năng và độ khó phù hợp, và nội dung liên quan đến chương trình giảng dạy quốc gia phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn chương trình tương ứng và không được vượt quá tiêu chuẩn. Lâu nay, tài liệu bồi dưỡng có những tồn tại như thiếu định hướng, chuẩn hóa, khoa học, yêu cầu biên soạn, rà soát, lựa chọn chưa rõ ràng, quản lý tài liệu bồi dưỡng còn thiếu hệ thống. Trong công việc thực tế, cần khẩn trương tăng cường các yêu cầu quy phạm có liên quan và cải thiện việc xây dựng hệ thống. Trả lời câu hỏi của phóng viên, người phụ trách Cục Đào tạo ngoài trường và Giám sát đào tạo của Bộ Giáo dục cho biết. Người phụ trách chỉ ra rằng các tài liệu đào tạo được đề cập trong "Biện pháp" đề cập đến các tài liệu học tập dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở được chuẩn bị độc lập bởi các cơ sở đào tạo ngoài trường đã được phê duyệt và đăng ký, bao gồm cả trực tuyến và ngoại tuyến, chủ đề và ngoài chủ đề tài liệu đào tạo. "Các biện pháp" chỉ ra rằng các tiêu chuẩn để chỉnh sửa và xem xét nội dung tài liệu cần được làm rõ. Nó đưa ra các yêu cầu rõ ràng về tính tư tưởng, tính khoa học và tính phù hợp của tài liệu đào tạo, nhấn mạnh rằng không được có vấn đề vượt tiêu chuẩn và dẫn đầu; nó liệt kê 12 danh sách tiêu cực, nhấn mạnh rằng điểm mấu chốt chính trị phải được giữ vững, không để xảy ra vấn đề về tư tưởng, bảo đảm định hướng giáo dục con người đúng đắn. "Các biện pháp" yêu cầu các tiêu chuẩn trình độ nhân sự có liên quan được cải thiện. Người viết tài liệu bồi dưỡng phải có lập trường chính trị vững vàng, thực hiện đầy đủ đường lối giáo dục của Đảng, đã làm công tác giáo dục và giảng dạy từ 3 năm trở lên, có phẩm chất tư tưởng, đạo đức và hình ảnh xã hội tốt; cán bộ bộ môn phải có giáo viên tương ứng chứng chỉ trình độ chuyên môn, nhân viên không thuộc chuyên ngành phải có chứng chỉ năng lực giáo viên tương ứng, nhân sự phải có chứng chỉ năng lực ngành liên quan hoặc chứng chỉ năng lực chuyên môn. Kiểm toán viên cũng phải có trình độ cao về lý thuyết chính sách và kinh nghiệm giáo dục hoặc đào tạo phù hợp phong phú. "Các biện pháp" nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện hệ thống xem xét và kiểm tra. Cơ quan quản lý giáo dục phê duyệt các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giám sát cụ thể, thực hiện quản lý phân loại tài liệu đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến, có kỷ luật và không kỷ luật. Tài liệu bồi dưỡng ngành học được rà soát kép thông qua kết hợp giữa rà soát nội bộ của các cơ sở đào tạo ngoài trường và rà soát bên ngoài của phòng quản lý giáo dục; trong đó, khi phòng quản lý giáo dục rà soát sẽ tiến hành rà soát toàn diện đối với những tài liệu cơ bản tương đối cố định trong đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến Tiến hành kiểm tra tại chỗ các tài liệu đào tạo tồn tại dưới dạng cơ sở dữ liệu, video, v.v. Trên cơ sở rà soát nội bộ các cơ sở đào tạo ngoài trường, các tài liệu đào tạo trái ngành sẽ do các sở quản lý giáo dục địa phương tiến hành để hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra tại chỗ. Trường hợp có sai phạm về tài liệu đào tạo thì đôn đốc cơ sở đào tạo khắc phục trong thời hạn và xử lý hoặc điều tra theo quy định có liên quan. (Ye Yuting, phóng viên của China Youth Daily và China Youth Daily)

  chuyển tiền từ skrill về việt nam bình luận mới nhất

  từCổng điện ảnh và truyền hìnhCư dân mạng xem xongchuyển tiền từ skrill về việt namTin nhắn.

  (745) 71Vài phút trước: Luật khuyến khích giáo dục gia đình sắp có hiệu lực, đưa con nhỏ phải tuân theo Ngày 23 tháng 10, kỳ họp thứ 31 của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 13 đã thông qua "Luật khuyến khích giáo dục gia đình của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa " (gọi tắt là giáo dục gia đình) Luật khuyến học), luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Đây là lần đầu tiên đất nước tôi ban hành luật đặc biệt về giáo dục gia đình. Cha mẹ là giáo viên đầu tiên của trẻ em. Giáo dục gia đình là sự khởi đầu của giáo dục, nó liên quan đến sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ và sự hòa thuận của gia đình, liên quan đến việc đào tạo những người xây dựng và kế thừa xã hội chủ nghĩa, và cuối cùng là sự phát triển của đất nước, sự tiến bộ của đất nước và sự ổn định của xã hội. Sun Hongyan, giám đốc Viện Nghiên cứu Vị thành niên và Trẻ em của Trung tâm Nghiên cứu Thanh niên Trung Quốc, tin rằng luật này trước hết giải quyết vấn đề về tình trạng giáo dục gia đình và đưa giáo dục gia đình lên cấp độ pháp lý. Giáo dục gia đình không còn là việc của riêng gia đình mình mà là việc của đất nước, không còn là chuyện tất yếu mà là chuyện nếu làm không khéo có thể phạm pháp, làm gì cũng có điểm mấu chốt. Thứ hai, quy định rõ ràng, cụ thể về nhiệm vụ của người giám hộ trong giáo dục tại gia đình, hướng dẫn người giám hộ cách thực hiện giáo dục tại gia đình một cách khoa học. Thứ ba, làm rõ trách nhiệm của nhà nước, tất cả các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp huyện cũng như các doanh nghiệp, cơ quan công quyền, đoàn thể đều có trách nhiệm đối với giáo dục gia đình và phải hỗ trợ mạnh mẽ. Cuối cùng là những quy định cụ thể về cách thức phối hợp giữa các bên, để việc thực hiện giáo dục gia đình có luật lệ, quy tắc phải tuân theo. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất của pháp luật là giải quyết được vấn đề thực trạng giáo dục gia đình, để thực trạng giáo dục gia đình được cải thiện, chuyển từ việc gia đình sang việc nhà nước. Amber, một phụ huynh, đã đọc kỹ Luật Khuyến khích Giáo dục Gia đình và tin rằng Luật này hỗ trợ và giúp ích cho các bậc cha mẹ nói chung. Nhưng cũng có một số tiếng nói cho rằng với những ràng buộc pháp lý, gánh nặng và áp lực đối với phụ huynh sẽ tăng lên. Để hiểu vấn đề giáo dục gia đình được đưa vào luật như thế nào, và cách giải quyết mối quan hệ giữa giáo dục gia đình với sự trưởng thành và thành công của trẻ em như thế nào, phóng viên đã phỏng vấn các chuyên gia có liên quan. Gia đình liên quan đến quốc sự, giáo dục gia đình rất được coi trọng, ngay khi Luật Khuyến khích giáo dục gia đình được ban hành, gia đình của con cái đã trở thành quốc sự trong khuôn khổ pháp luật, tại sao giáo dục gia đình cần phải có pháp luật? Li Zhengtao, giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển và Cải cách Giáo dục Cơ bản của Đại học Sư phạm Hoa Đông, tin rằng quan điểm của người Trung Quốc đối với đất nước luôn là đất nước và gia đình không thể tách rời, không có đất nước thì không có gia đình. Đất nước bao bọc và bảo vệ gia đình, về cơ bản, nó cũng nhấn mạnh sự hòa nhập giữa quan điểm gia đình và đất nước. Một phần lớn giáo dục truyền thống của Trung Quốc là giáo dục gia đình và giáo dục gia đình là nền tảng cơ bản của giáo dục Trung Quốc. Luật Khuyến khích giáo dục gia đình trước hết là xác lập lại mối liên hệ chặt chẽ giữa hai bên để đạt được sự tương tác hai chiều: điều chỉnh, thúc đẩy và lãnh đạo giáo dục gia đình với ý chí của nhà nước về giáo dục, làm cho giáo dục gia đình hợp tác với nền giáo dục quốc dân được đại diện bởi giáo dục nhà trường. Thứ hai, cũng là để trở về với thực chất của chức năng giáo dục: giáo dục là việc của toàn xã hội chứ không riêng gì thầy cô giáo. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và xã hội, những vấn đề mà trẻ vị thành niên gặp phải trong quá trình trưởng thành ngày càng trở nên nổi bật và xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều vấn đề không chỉ do yếu tố gia đình gây ra, để làm tốt công tác giáo dục trong gia đình là một thách thức lớn đối với các bậc cha mẹ. Hơn nữa, trước áp lực cạnh tranh xã hội ngày càng cao, một số bậc cha mẹ thường quan tâm đến sự phát triển cá nhân hơn sự phát triển của con cái, chưa làm tròn bổn phận của mình. Điều này cũng cần có quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho cha mẹ đảm đương tốt hơn trách nhiệm giáo dục gia đình. Tôn Hồng Nham nói. Gia đình không còn là chuyện nhỏ của gia đình mà là sự kiện trọng đại của đất nước, liên quan đến sự phát triển và tương lai của đất nước, cần thông qua luật để giáo dục gia đình có địa vị cao hơn, có dư địa phát triển hơn. . Hơn nữa, để giúp đỡ cha mẹ, việc gia đình cũng phải được biến thành việc nhà nước, đây cũng là một phần không thể thiếu của quá trình hiện đại hóa quản lý quốc gia. Luật Khuyến khích giáo dục gia đình quy định gia đình thực hiện trách nhiệm như thế nào, nhà nước hỗ trợ ra sao, xã hội phối hợp như thế nào, đồng thời quy định rõ trách nhiệm pháp lý của các bên không thực hiện trách nhiệm của mình. Chỉ bằng cách này, giáo dục gia đình mới có thể được tất cả các bên đánh giá cao. Sun Hongyan nói thêm. Đó là một quy phạm pháp luật và cũng là sự giúp đỡ mà các bậc cha mẹ đảm nhận trách nhiệm giáo dục, Amber thường đăng các bài báo trên tài khoản chính thức và nhiều độc giả thường nhờ cô ấy giúp đỡ về cách hiểu các chính sách giáo dục mới nhất. Cũng giống như việc giảm gấp đôi, nhiều phụ huynh hoang mang và cảm thấy điều đó ảnh hưởng rất lớn đến bản thân, tưởng chừng như gánh nặng đè nặng hơn nhưng thực chất là do thay đổi. Các phương pháp và phương pháp ban đầu được sử dụng và chúng dễ sử dụng, khi có sự thay đổi đột ngột và không ai chú ý đến, một số cha mẹ sẽ cảm thấy khó đối phó với sự thay đổi và từ chối sự thay đổi đó. Nhưng về lâu dài, những thay đổi như vậy có thể cho thấy lợi thế. Amber nói thẳng: Trên thực tế, một số bậc cha mẹ vẫn chưa biết về việc ban hành luật này, và những bậc cha mẹ càng không quan tâm đến con cái thì họ càng ít biết hoặc ít hiểu biết. Vì vậy cha mẹ cũng cần tìm hiểu và hướng dẫn. Vì những ràng buộc pháp lý, nhiều phụ huynh tin rằng đây là một sự gia tăng trá hình trong gánh nặng giáo dục gia đình. Nhìn bề ngoài, luật đặt ra nhiều ràng buộc hơn đối với phụ huynh, nhưng tôi nghĩ đây không phải là gánh nặng mà là động lực thúc đẩy giáo dục gia đình. Nếu cha mẹ không quan tâm đến giáo dục gia đình, hoặc không hiểu về giáo dục gia đình thì sẽ tạo ra nhiều áp lực và lực cản, cha mẹ có thể bất lực hoặc bất lực trong giáo dục gia đình. Thông qua luật, giáo dục gia đình đã được coi trọng và tất cả các bên được yêu cầu hợp tác trong việc thực hiện giáo dục gia đình, điều này thực sự đã giúp đỡ rất nhiều cho cha mẹ. Ngoài ra, yêu cầu đối với cha mẹ là giúp đỡ cha mẹ phải là cha mẹ có tư cách. Nếu cha mẹ làm được theo yêu cầu của Luật Khuyến khích giáo dục gia đình thì tôi tin việc giáo dục trong gia đình sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, những gì có vẻ là một hạn chế thực sự là một sự thúc đẩy. Tôn Hồng Nham nói. Li Zhengtao cũng bày tỏ quan điểm tương tự: Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều thất bại trong giáo dục gia đình, dẫn đến gánh nặng cho gia đình. Luật Khuyến học gia đình không phải là gánh nặng đối với cha mẹ mà là sự quay trở lại: làm cho cha mẹ nhận thức được trách nhiệm giáo dục của mình, đảm nhận tốt hơn trách nhiệm giáo dục và hỗ trợ tốt hơn cho giáo viên thực hiện trách nhiệm giáo dục. Nếu làm tốt việc này, về cơ bản có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Mặc dù không nhất thiết cha mẹ phải cầm tấm bằng mới được đi làm, nhưng đó là xu thế chung và tất yếu để nâng cao nhận thức và khả năng giáo dục của cha mẹ trong gia đình. Đối với những bậc cha mẹ thường được nhắc đến là cầm chứng chỉ đi làm, Sun Hongyan tin rằng chúng ta thường nói trẻ em thế hệ này là thổ dân của thời đại Internet, trẻ em thường biết nhiều điều mới hơn cha mẹ chúng, chất lượng chắc chắn không thể đảm bảo. Đối với cha mẹ, cái gọi là việc làm có chứng chỉ nghĩa là cha mẹ buộc phải tiếp tục học hỏi, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục gia đình, nâng cao tính khoa học của phương pháp giáo dục gia đình, tâm lý lành mạnh, lối sống khoa học, v.v. Hiện nay, với việc ban hành Luật khuyến học gia đình, tốt nhất cha mẹ nên làm việc có giấy xác nhận nếu thực hiện theo yêu cầu này. Hướng dẫn giáo dục gia đình chuẩn và chuyên nghiệp, nhà trường cũng phải có trách nhiệm Dù việc gia đình trở thành quốc sự, liệu nhà trường và xã hội có thể can thiệp vào cách giáo dục con cái của cha mẹ? Là cha mẹ, Amber cho rằng cần phải kiểm soát mức độ và không can thiệp vào mọi thứ. Để xóa bỏ hiểu lầm của phụ huynh, theo quan điểm của Amber, cách tốt nhất là tăng cường liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh. Các trường có thể tổ chức các buổi tập huấn hoặc gặp gỡ trao đổi để minh bạch các chính sách và giảm căng thẳng cho phụ huynh. Đồng thời, chính quyền hoặc nhà trường cũng cần cung cấp các kênh phản hồi không bị cản trở cho phụ huynh, chẳng hạn như đường dây nóng dành riêng cho giáo dục. Khi phụ huynh gặp khó khăn, vướng mắc có thể có nơi để phản hồi, đồng thời hướng dẫn, tư vấn cho phụ huynh về chính sách giáo dục, phương pháp giáo dục thông qua các kênh đó. Li Zhengtao tin rằng các trường học không can thiệp, nhưng can thiệp, hướng dẫn và tham gia vào giáo dục gia đình. Muốn vậy, hiệu trưởng cần thiết lập cơ chế giáo dục cộng tác giữa nhà và trường hiệu quả, giáo viên cần hiểu phụ huynh, thiết lập cộng đồng giáo dục chặt chẽ với phụ huynh, trở thành mối quan hệ đồng tâm hiệp lực hỗ trợ và tham gia lẫn nhau, thay vì hơn là một mối quan hệ tách biệt hoặc là cái này hoặc cái kia.. Đây là một kiểu quan hệ giáo dục mới mà không ai có thể sống thiếu. Luật Khuyến khích giáo dục gia đình quy định về sự phối hợp của nhà trường trong giáo dục gia đình, chẳng hạn khi gặp trường hợp vi phạm quyền, lợi ích của người chưa thành niên thì phải kịp thời báo cáo; giáo viên có trách nhiệm tìm hiểu xem họ có vi phạm hay không. quan hệ nào đó với gia đình, nếu phát hiện cha mẹ học sinh có khó khăn trong việc thực hiện trách nhiệm giáo dục gia đình thì cũng cần giúp đỡ và báo cáo kịp thời. Luật khuyến khích giáo dục gia đình hợp pháp bảo vệ quyền can thiệp của nhà trường. Sun Hongyan cho biết, ngoài ra, Luật Khuyến khích Giáo dục Gia đình quy định ranh giới giữa gia đình và nhà trường, nhà trường không được xâm phạm quyền của gia đình, học sinh và phụ huynh, không được đùn đẩy một số công việc cho phụ huynh hoặc gia đình. Nhưng nó cũng đòi hỏi phụ huynh phải hợp tác với một số biện pháp can thiệp của nhà trường như họp phụ huynh, phụ huynh trường… và phụ huynh phải tích cực tham gia. Điều này không chỉ tránh được sự xâm phạm lẫn nhau mà còn tránh được sự xuyên biên giới lẫn nhau, để gia đình và nhà trường có thể thực hiện nhiệm vụ của mình và giúp đỡ lẫn nhau, để phục vụ trẻ em và học sinh tốt hơn. Trong chương về luật thúc đẩy giáo dục gia đình và hợp tác xã hội, các dịch vụ hướng dẫn giáo dục gia đình và cơ sở hướng dẫn giáo dục gia đình được đề cập nhiều lần. Sun Hongyan nói rằng các dịch vụ hướng dẫn giáo dục gia đình là một phần rất quan trọng trong sự phối hợp của các hiệp hội nhà trường. Hướng dẫn và phục vụ phụ huynh không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là trách nhiệm của cộng đồng, tổ chức nhóm, tổ chức phúc lợi công cộng, cơ sở giáo dục mầm non, địa điểm có nhiều hoạt động của trẻ em, địa điểm văn hóa công cộng. , nó cung cấp nhiều dịch vụ hơn xung quanh giáo dục gia đình. Nội dung của dịch vụ hướng dẫn giáo dục gia đình cũng rất phong phú, ví dụ như trường học có thể thông qua trường học phụ huynh giới thiệu phương pháp và khái niệm giáo dục gia đình cho phụ huynh, chịu trách nhiệm cung cấp hướng dẫn và dịch vụ về mặt này. Li Zhengtao cho rằng tổ chức hướng dẫn giáo dục gia đình trước hết là tổ chức điều phối, điều phối những mâu thuẫn giữa giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình, đồng thời cũng là tổ chức điều phối nâng cao khả năng phối hợp giáo dục của phụ huynh và giáo viên. Tổ chức hướng dẫn giáo dục gia đình phải là một tổ chức được chuẩn hóa, chuyên nghiệp và phục vụ công chúng. Trước đây, hướng dẫn giáo dục gia đình còn hỗn loạn, nhiều cơ sở nhân danh hướng dẫn giáo dục gia đình vì lợi nhuận, thu học phí cao, bán chứng chỉ đào tạo. Giáo dục gia đình thiếu một hệ thống khuôn khổ chặt chẽ, những người làm công tác hướng dẫn giáo dục gia đình thiếu tính chuyên nghiệp, chưa đủ tiêu chuẩn về quản lý, thiếu đào tạo và chất lượng chuyên môn đáng kể, vội vàng đào tạo người khác. Do đó, việc thành lập các cơ sở giáo dục gia đình cần được giám sát ở cấp quốc gia, có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn, đồng thời giám sát, kiểm tra nhiều hơn về quy trình hoạt động và hiệu quả hoạt động của các cơ sở này, để các cơ sở này hỗ trợ tốt hơn cho giáo dục gia đình. Sun Hongyan đưa ra gợi ý cuối cùng. (Dương Sa)

  từphim truyền hình hayCư dân mạng xem xongchuyển tiền từ skrill về việt namTin nhắn.

  (7182) 68Vài phút trước: Học viện Khoa học Giáo dục Vũ Hán và Trường Ngoại ngữ Thành phố Trung-Pháp thành lập cộng đồng giảng dạy và nghiên cứu đỏVào ngày 27 tháng 4, Học viện Khoa học Giáo dục Vũ Hán và Trường Ngoại ngữ Thành phố Mới Trung-Pháp đã tổ chức ký kết buổi lễ cho việc giảng dạy và nghiên cứu màu đỏ vào cộng đồng xây dựng đảng và giảng dạy và nghiên cứu của trường tư thục. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiến hành trao đổi về nghiên cứu thực tế, tương tác trực tuyến, xây dựng đảng, nghiên cứu giảng dạy và giảng dạy tại trường hạ. Sau lễ ký kết, các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu trong lớp học diễn ra sau đó. Các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Học viện Khoa học Giáo dục Vũ Hán, trưởng nhóm giảng dạy và nghiên cứu và giáo viên bộ môn của nhiều bộ môn khác nhau ở quận Caidian đã quan sát các lớp học mở của Trường Ngoại ngữ Thành phố Mới Trung-Pháp, và đi sâu vào việc giảng dạy và nghiên cứu nhóm để đánh giá các lớp học, trao đổi với giáo viên để hiểu rõ việc xây dựng nhóm giảng dạy và nghiên cứu.Việc giảng dạy và nghiên cứu tại trường, giảng dạy trên lớp được hướng dẫn chuyên môn, đã tạo động lực mới cho công tác xây dựng đảng và giảng dạy của nhà trường và nghiên cứu. Điều này được hiểu rằng các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu đỏ vào các trường tư thục đã tạo ra một mô hình mới về sự kết hợp sâu sắc giữa công tác xây dựng đảng trường học và giáo dục và giảng dạy, với những thành tựu mới của công tác xây dựng đảng, chúng ta có thể tập hợp ý kiến, tập hợp trí tuệ và tập hợp sức mạnh, để giáo viên có nhiều cơ hội giao lưu với các chuyên gia, giảng dạy, nghiên cứu Thông qua trao đổi trực tiếp với đảng viên và chỉ đạo sát sao, qua việc đưa kết quả công tác xây dựng đảng vào trường học, chất lượng công tác xây dựng đảng ở cơ sở có thể được cải thiện và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển giáo dục chất lượng cao.

  từPhim và Truyền hình Trang chủ Tài nguyên PhimCư dân mạng xem xongchuyển tiền từ skrill về việt namTin nhắn.

  (1775) 47Vài phút trước: Trường trung học thực nghiệm Kim Hoa: Giáo dục nghề nghiệp dẫn đàn ngỗng trời bay trở lạiTừ 112 học sinh trung học cơ sở và hai giáo viên toàn thời gian trong những ngày đầu của trường, đến một trường đại học từng nổi tiếng toàn quốc với 10.000 sinh viên, đến một trường trung học phổ thông với gần 4.000 học sinh hiện nay Hệ thống giáo dục chất lượng giáo dục, từ việc thuê nhà tư nhân ở giai đoạn đầu thành lập trường, giáo viên và học sinh đồng tâm xây dựng trường lớp, đến việc thành lập cơ sở học tập và canh tác rộng 30 mẫu Anh, tự cung tự cấp rau và thực phẩm , và sau đó là việc khai trương một cơ sở đào tạo hiện đại với vốn đầu tư hơn 40 triệu nhân dân tệ, với khoản đầu tư 90 triệu nhân dân tệ Trường mẫu giáo trực thuộc đã động thổ, từ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nổi tiếng đã nối lại các lớp học ở trường trung học, và sau đó là sự cùng tồn tại của trường trung học phổ thông và trường trung học dạy nghề để chuyển đổi toàn diện trường trung học dạy nghề, trường trung học thực nghiệm Kim Hoa hiện là trường dạy nghề trọng điểm quốc gia và đã giành được trường dạy nghề duy nhất ở thành phố Kim Hoa. Giải thưởng về giảng dạy kỹ năng giáo dục. Lấy một tấc đất mà gánh vác trách nhiệm giáo hóa thiên hạ. Trường trung học thực nghiệm Kim Hoa, đã được đổi tên nhiều lần ở phía tây thành phố Kim Hoa và bên bờ sông Baisha, là ngôi trường cổ đặc biệt nhất trong số các trường học ở quận mới Wucheng. Trong 65 năm qua, ở các giai đoạn phát triển khác nhau, hàng loạt nhà giáo có đạo đức cao thượng và kỹ năng giảng dạy tuyệt vời đã đào tạo hàng vạn nhân tài trong các ngành khác nhau, tuân thủ quan niệm mọi người đều có tài năng và tận dụng tốt nhất tài năng của họ. 65 năm thầy trò gắn bó với Jingjing Campus, từ phần cứng, phần mềm đến triết lý học đường, tất cả đều tự hào mình là người thật. Mở một trò chơi mới bất chấp gió và mưa, và tiếp tục rèn giũa và đổi mới. Trong những năm gần đây, thông qua việc xây dựng ba dự án (trường nổi tiếng, giáo viên nổi tiếng và chuyên ngành nổi tiếng), trường đã hoàn thiện văn hóa khuôn viên kết hợp đạo đức, công nghệ, cảm xúc và trí tuệ, khám phá mô hình đào tạo nhân tài Lianggong 360, tối ưu hóa hơn nữa cơ cấu chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng điều hành trường lớp, thu hút ngày càng nhiều nhân tài, ngày càng có nhiều thầy trò cùng nhau theo đuổi ước mơ, tạo nên những nét sáng mới trong thực tiễn. Bờ sông Baisha: Nơi những giấc mơ hoài cổ căng buồm Yu Kongjian, giáo sư Trường Kiến trúc và Thiết kế Cảnh quan của Đại học Việt Nam và phó giám đốc Ủy ban Kỹ thuật Thành phố Sponge của Bộ Xây dựng, đã đồng ý với Trường Trung học Thực nghiệm Kim Hoa rằng anh sẽ trở về quê hương và trường cũ vào ngày 5 tháng 5 năm nay để cùng các cựu sinh viên kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường cũ, khi đó anh cũng sẽ kết hợp với trường cũ để trao giấy phép mở một công ty liên doanh. cơ sở giáo dục. Yu Kongjian quê ở làng Dongyu, thị trấn Bailongqiao, tốt nghiệp khóa 80 trường trung học thực nghiệm Kim Hoa, cùng năm được nhận vào Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, từ đó bắt đầu tìm tòi và thực hành chống -Lý thuyết quy hoạch trong thiết kế cảnh quan đô thị. Ông trở thành người Trung Quốc đầu tiên lấy bằng tiến sĩ về kiến trúc cảnh quan tại Đại học Harvard vào năm 1995. Năm 1997, ông từ bỏ thẻ xanh và sự đối xử ưu đãi tại Hoa Kỳ và trở về nhà cùng gia đình. Năm 2016, Yu Kongjian được bầu làm viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ, đây là cuộc bầu cử lại của các học giả Kim Hoa sau He Bingdi. Sao nước mắt lưng tròng/ Vì tôi yêu mảnh đất này vô cùng. Yu Kongjian đặc biệt thích những bài thơ của Ai Qing, và những bài thơ của người bạn đến từ Kim Hoa này đã thể hiện chính xác cảm xúc của anh ấy. Yu Kongjian là một người có tổ hợp quê hương mạnh mẽ và luôn quan tâm đến sự phát triển của quê hương mình. Anh và nhóm của mình đã trực tiếp tham gia thiết kế cảnh quan cho hàng chục dự án ở Kim Hoa, thay đổi diện mạo thành phố quê hương bằng ý tưởng cảnh quan của riêng mình. Gần đây, trong cuộc nói chuyện với hiệu trưởng Yu Xiuling, Yu Kongjian đã nhiều lần nhớ lại quá trình học tập năm đó, đồng thời đề cập đến nỗi nhớ và lòng biết ơn của mình đối với trường cũ và các giáo viên của mình. Ước mơ của tôi bắt nguồn từ bờ sông Baisha và ra khơi từ trường trung học thực nghiệm Kim Hoa. Dưới ảnh hưởng của Xu Jinxiang và Xu Jinde, khi đó là hiệu trưởng của (Trường trung học cơ sở Rangchang), và sự quan tâm và đào tạo quên mình của các giáo viên như Fu Shicai, Shen Lanchun, Bi Lixia, Yu Xiangling, v.v., tôi ngày càng trở nên quyết tâm hơn ra sức học tập, xây dựng quê hương. Nỗ lực của bản thân và sự dày công dạy dỗ của thầy cuối cùng đã chắp cánh cho ước mơ của tôi. Tiến lên một cách dũng cảm hơn 65 năm, trường trung học thực nghiệm Kim Hoa đã xuất hiện một loạt cựu sinh viên xuất sắc. Hu Gengdan, người đứng đầu, Zeng Haoming, cựu bí thư đảng bộ Sở Công nghiệp Thông tin tỉnh Chiết Giang, Chen Bingqi, một y học Trung Quốc nổi tiếng toàn quốc bác sĩ, người được trao Huân chương Lao động Quốc gia ngày 1 tháng 5, kỹ sư trưởng của Công ty TNHH Công nghiệp ống Julong Chiết Giang Ni Zhiquan, bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Zhejiang Jianfeng. Jiang Xiaomeng, đại diện của tỉnh Đại hội nhân dân, một nhân viên kiểu mẫu của tỉnh, một giáo viên cấp tỉnh đặc biệt, và cựu hiệu trưởng trường tiểu học Dongyuan, Xia Meisi, đã bắt đầu tuổi trẻ của họ ở đây, và họ có những kỷ niệm khó quên và tình cảm nhất về trường cũ của mình. Sông Baisha xinh đẹp tuy không hùng vĩ như sông hồ, biển cả nhưng lại nuôi dưỡng mảnh đất này bằng những dòng suối ngọt ngào, làm sao không khiến người ta lưu luyến? Làm thế nào một ngôi trường làm việc cùng với giáo viên và bạn học không được quan tâm? Sinh viên tốt nghiệp ra trường ở đây nhiều hơn là thợ xây ở những vị trí bình thường, gần đây trường nhận được nhiều bài lưu niệm của cựu sinh viên. Luo Yulan, một sinh viên giáo dục mầm non đã tốt nghiệp 20 năm, nói rằng bất kể chúng ta sống như thế nào hay sự nghiệp của chúng ta thành công như thế nào, chúng ta có một bản sắc vĩnh cửu là học sinh cấp 2. Chính trường cũ của tôi đã cho tôi sự tự tin, đó là trường cũ của tôi đã dạy tôi một kỹ năng, và đó là tinh thần của trường cũ của tôi. Hãy để tôi cưỡi gió và sóng. Zhang Kenan tốt nghiệp lớp đầu tiên (năm 1959) của trường trung học thực nghiệm Kim Hoa, vợ ông Xu Xiaoqin tốt nghiệp lớp thứ tư và con gái Zhang Shengxiao tốt nghiệp lớp giáo viên mầm non của trường năm 1986. Cả gia đình có sự gắn bó vô hạn với trường cũ của họ. Tôi nhớ ba năm đi học, tuần nào cũng có hai tiết học lao động, gò đất hoang phía Tây ngôi trường là bãi chiến trường của giai cấp lao động, mỗi tấc đất của sân vận động đều thấm đẫm mồ hôi của người lao động. giáo viên và học sinh của lớp thứ ba. Shen Yecui đã học tại trường trung học thực nghiệm Kim Hoa trong 6 năm, cô ấy là học sinh cuối cấp hai và là học sinh đầu tiên của lớp quần áo, hiện cô ấy đã thành lập các công ty quần áo ở Thượng Hải và Hàng Châu. Cô nhớ lại: Dưới sự hướng dẫn của hai người cố vấn Zhu Cuiping và Chen Wenping, và dưới ảnh hưởng của phong cách học tập tốt của trường, tôi sẽ sớm có thể hoàn thành việc thiết kế và làm đĩa một cách độc lập, và điểm số của tôi sẽ thuộc loại tốt nhất. Khi tôi học năm thứ hai trung học, tôi đến làm việc tại Nhà máy may Shekou ở Thâm Quyến. Thói quen được hình thành ở trường giúp tôi tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, khi gặp vấn đề khó khăn, tôi khiêm tốn xin lời khuyên, điều đó cho phép tôi để phát triển nhanh chóng trong công việc của tôi. Có một nhà hàng Internet nổi tiếng Wujia Xiaocai trên đường Biyun, Giang Nam trong khu đô thị, ông chủ Xu Lei đến từ Bailongqiao, tốt nghiệp năm 2004 lớp nấu ăn của trường trung học thực nghiệm Kim Hoa. Từ một sinh viên trở thành nhân viên phục vụ món ăn phụ, từ đầu bếp trở thành đầu bếp và giờ là người phụ trách của nhiều công ty, Xu Lei đã dấn thân vào con đường phát triển khác thường của học sinh trường dạy nghề. Công việc và cuộc sống của chúng ta cũng giống như việc nấu ăn, mặc dù có những thăng trầm trong đó, chúng ta sẽ trải qua những vất vả và khó khăn nhưng cuối cùng chúng ta có thể thưởng thức những món ăn và một cuộc sống hạnh phúc. Nói về kinh nghiệm kinh doanh của mình, Xu Lei tin rằng sự bận rộn và chăm chỉ là bàn đạp hướng tới ước mơ; sự bền bỉ và kiên trì là trạm xăng để theo đuổi ước mơ. Đây cũng là hình ảnh thu nhỏ và tiếng nói của vô số sinh viên tốt nghiệp trường học thực sự. Các cụm chuyên nghiệp: đã đào tạo ra một số lượng lớn các nhà lãnh đạo đầu ngành trong 65 năm, và một ngôi trường nổi tiếng lâu đời đã được tạo ra, khuôn viên xinh đẹp 65 tuổi tràn đầy sức trẻ và sức sống. Từ năm 1984 dần dần chuyển thành giáo dục nghề nghiệp, trường trung học thực nghiệm Kim Hoa đã thành lập một số chuyên ngành trình diễn nổi tiếng trong tỉnh, đào tạo ra một số lượng lớn các nhà lãnh đạo ngành và nhân tài mà xã hội đang cần gấp. Không ngoa khi nói rằng khoảng 70% hiệu trưởng trường mẫu giáo ở Kim Hoa tốt nghiệp trường trung học thực nghiệm Kim Hoa. Chuyên ngành giáo dục mầm non của trường được mở vào năm 1984. Đây là đợt đầu tiên của chuyên ngành trình diễn ở tỉnh Chiết Giang, chuyên ngành thương hiệu ở tỉnh Chiết Giang, chuyên ngành xây dựng trọng điểm ở thành phố Kim Hoa, cơ sở đào tạo công ở thành phố Kim Hoa và đơn vị thí điểm cho 2016 Năm 2010, trường mở lớp đặc biệt đầu tiên dành cho nam sinh trong giáo dục mầm non ở tỉnh Chiết Giang. Những năm gần đây, điểm xét tuyển các ngành sư phạm mầm non tăng dần theo từng năm, thậm chí bùng nổ tình trạng xếp hàng đăng ký xét tuyển. Shan Qing là lứa đầu tiên tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non, ông đã làm giáo viên tại trường mẫu giáo trực thuộc Đại học Sư phạm Chiết Giang trong 11 năm và là hiệu trưởng trường mẫu giáo trực thuộc trường tiểu học Nanyuan trong 22 năm. Ông đã nghỉ hưu một cách vinh dự trong hai năm trước đây và được Trường Mẫu giáo khác thuê làm hiệu trưởng. Shan Qing cho biết hầu hết các bạn cùng lớp của cô luôn kiên định với các vị trí giáo dục mầm non, và hầu hết họ đã trở thành hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Tôi đã được đào tạo bài bản ở trường cũ của mình, và tôi luôn biết ơn vì điều đó. Chuyên ngành giáo dục mầm non đã cho tôi luôn được tiếp xúc với những đứa trẻ dễ thương nhất và giữ được một trái tim trẻ thơ, tôi rất hạnh phúc. Vào tháng 3 năm 2021, cơ sở đào tạo giáo dục mầm non (mẫu giáo trực thuộc) với tổng vốn đầu tư 90 triệu nhân dân tệ sẽ được khởi công xây dựng trong khuôn viên trường trung học cơ sở Rangchang cũ. Trong tương lai, nó sẽ trở thành một tàu sân bay mới cho giáo dục mầm non ở thành phố của chúng tôi. Chuyên ngành dược của Shizhong cũng rất nổi tiếng, là chuyên ngành cấp cao của tỉnh Chiết Giang. Trong năm 2017 và 2018, Liu Yahui và Zhou Xiang, người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học cho chuyên ngành dược đăng ký một lần và thi một lần tại các trường cao đẳng nghề ở tỉnh Chiết Giang, cả hai đều học chuyên ngành này, và hiện họ đang học tại Đại học Nông lâm Chiết Giang chuyên ngành thực phẩm và dược phẩm. Được thành lập vào năm 1993, chuyên ngành điện tử đã trải qua những thăng trầm, và giờ đây chuyên ngành điện tử thực tế đã trở thành chuyên ngành trình diễn và cơ sở đào tạo cấp tỉnh ở tỉnh Chiết Giang. Gần 40% sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành điện tử của trường chọn khởi nghiệp riêng, chẳng hạn như Wu Zhengxiong và Wu Jianghong là những đại diện xuất sắc của tinh thần khởi nghiệp. Bên cạnh chuyên ngành điện tử, năm 2017, Trường Trung cấp Thực nghiệm còn khai giảng đợt đầu tiên chuyên ngành máy bay không người lái, giúp sinh viên bắt kịp tốc độ phát triển của thời đại và xu thế xã hội. Chuyên ngành quản lý và dịch vụ du lịch của trường trung học thực nghiệm Kim Hoa được thành lập năm 1994. Chuyên ngành này đào tạo nhân tài ở bốn khía cạnh: khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không và quản lý vận hành giao thông đường sắt đô thị.Chuyên ngành này có năng lực giảng dạy và dịch vụ xuất sắc, được đánh giá cao uy tín xã hội. Vào ngày 6 tháng 2 năm nay, tổ chức chuyên nghiệp đã tiến hành đào tạo kỹ năng cho nhân viên lưu trú tại Wu trong Lễ hội mùa xuân năm 2021. 47 nhân viên không phải là người địa phương của các doanh nghiệp Wucheng đã tham gia đào tạo về cách làm bữa ăn bổ dưỡng, nghệ thuật pha trà và các dự án khác. liên quan đến uống trà tốt cho sức khỏe, pha trà chuyên nghiệp, Có trà quà tặng và các khía cạnh khác, mang phong cách trang nhã và rất được sinh viên ưa chuộng. Các lớp nghệ thuật uống trà do các giáo viên du lịch He Xiaoling và Liu Jingyan giảng dạy rất thiết thực cho các học viên, và họ thường được mời thuyết trình. Vào năm 2020, trường trung học thực nghiệm Kim Hoa sẽ đào tạo 5.698 người cho xã hội, bao gồm mầm non, du lịch, nấu ăn, thương mại điện tử và các chuyên ngành khác. Xây dựng chuyên nghiệp cần phải được tối ưu hóa liên tục để làm cho nó tinh tế hơn và mạnh mẽ hơn cho nhu cầu của các ngành công nghiệp địa phương. Ba dự án của trường trung học thực nghiệm Kim Hoa đã được đưa vào xây dựng ba dự án kỹ thuật ở tỉnh Chiết Giang, đó là dự án thương hiệu giáo dục mầm non chuyên nghiệp cấp tỉnh, dự án trường quay Master Wang Zhiyong và dự án thương hiệu giáo dục đạo đức 3+X. Đề án tích hợp giáo dục mầm non 3+4 trung học cơ sở của trường rất phổ biến, điểm xét tuyển cao nhất lên tới 555 điểm, lớp giáo dục mầm non 3+2 phổ biến, Cao đẳng nghề Golden đặc biệt bổ sung thêm một lớp. Vào tháng 6 năm ngoái, 14 học sinh chưa tốt nghiệp của Trường Trung học Thực nghiệm Kim Hoa đã tham gia kỳ thi nghề trực tuyến và tổng số thí sinh trực tuyến là 216. Tất cả các thí sinh thuộc tất cả các chuyên ngành trong trường (dược phẩm, mầm non, kế toán, du lịch, điện tử, thương mại điện tử , điều khiển số, máy tính và nghệ thuật) đều trực tuyến. , Tỷ lệ đại học và tỷ lệ trực tuyến đã đạt được ba lần tăng liên tiếp trong ba năm liên tiếp. Về hợp tác nhà trường-doanh nghiệp và hội nhập giáo dục công nghiệp, trường đã đầu tư 43,98 triệu nhân dân tệ để xây dựng tòa nhà đào tạo tích hợp giáo dục-sản xuất hạng nhất, được khai trương vào năm 2019. Trường cũng hợp tác với Wanliyang, Tập đoàn đầu tư thành phố quận Wucheng , Khách sạn Radisson Plaza, Trung tâm Thương mại Thế giới Trung Quốc Khách sạn Jinglan, Trường mẫu giáo chính quyền quận Wucheng, Shanshanjia, v.v. đều có sự hợp tác sâu sắc, cung cấp một nền tảng chất lượng cao cho sinh viên thực tập, việc làm và thành công, đồng thời cung cấp chất lượng cao có tay nghề nhân tài cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giáo dục tươi đẹp: Phấn đấu vì khuôn viên đẹp nhất, thật ấm áp biết bao Vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái, trường Trung học Thực nghiệm Kim Hoa đã tổ chức một buổi lễ tuyên dương cấp quốc gia và cấp tỉnh. Một tập thể giáo viên tài tình lần lượt giành được những giải thưởng nặng ký, không chỉ tạo nên kỷ lục trong lịch sử trường mà còn tô thêm màu sắc cho hội thi tay nghề giáo viên của các trường THCS trên địa bàn thành phố chúng ta. Trong số đó, cô Xia Shanshan đã giành giải nhì quốc gia trong Cuộc thi Kỹ năng Cao đẳng Nghề Quốc gia năm 2020 cho Cuộc thi Năng lực Hiệu trưởng Trường Trung học Nghề; Cô Liu Ludan đã giành giải Cuộc thi Kỹ năng Giáo viên Trường Trung cấp Nghề tỉnh Chiết Giang năm 2020 trong Giáo dục Mẫu giáo và Thiết kế hoạt động giảng dạy Trong cuộc thi, cô đã giành giải nhất cấp tỉnh; Cô giáo Zhang Jinjin đã giành giải nhì cấp tỉnh trong Cuộc thi thiết kế bài giảng và thiết kế giảng dạy tin học dành cho giáo viên kỹ thuật và nghệ thuật tỉnh Chiết Giang năm 2020 do Sở Giáo dục tỉnh tổ chức. Các giáo viên tham gia không đơn độc. Tại cuộc họp, nhà trường cũng đã khen thưởng đội chuẩn bị. Phó hiệu trưởng Xu Jianjun đến từ Bailongqiao, một người đã rời trường trung học thực nghiệm Kim Hoa và trở lại giảng dạy. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp trường tiểu học trong làng, anh vào trường trung học cơ sở Rangchang. Trường cũ có chất lượng giảng dạy tốt, đội ngũ giáo viên trình độ cao, là ngôi trường có thương hiệu trong lòng nhân dân và là điểm trường ưu tiên của học sinh nông thôn. Sau khi tốt nghiệp trường Sư phạm Kim Hoa năm 1987, anh bắt đầu con đường học vấn và trở lại trường cũ để giảng dạy vào tháng 9 năm 2001. Thời thế đổi thay, bản sắc đổi thay, nhưng phương châm học đường nghiêm khắc, thực tế và tận tụy của trường cũ vẫn không thay đổi trong trái tim anh, cũng như tinh thần dũng cảm tiên phong và không ngừng theo đuổi. Trong 20 năm qua, anh đã chứng kiến khuôn viên của trường trung học Real ngày càng lớn hơn, môi trường trong khuôn viên trường ngày càng thay đổi và ngày càng đẹp hơn. Hiệu trưởng Yu Xiuling đã trở lại trường để nắm quyền lãnh đạo vào tháng 1 năm ngoái, bà đã làm việc chăm chỉ ở đây trong 10 năm trước đó. Thấm thoắt đã 7 năm, cô trở lại trường lần nữa, cô nói: Tôi luôn cảm thấy mình còn dang dở với giáo dục nghề nghiệp. Là người trong ngành giáo dục, cô mong các bạn học sinh hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ và đạt được những điều tốt nhất của bản thân. Trong trận dịch năm ngoái, khóa học chính trị và tư tưởng chống dịch bệnh "Một trận dịch, một bài học cuộc sống" của Hiệu trưởng Yu Xiuling đã được liệt kê trên Sức mạnh học tập và tất cả học sinh đã biết hiệu trưởng mới thông qua lớp học trên đám mây. Khi trở lại trường, nhà trường sẽ chào đón học sinh trở lại trường với chủ đề làm điều tốt đẹp trước cổng trường, là hiện thân của những khóa học yêu thương. Các bạn sinh viên đã trải qua hơn 2 tháng học tập và sống cách ly ở nhà, có chút hụt hẫng, mong các bạn khi bước vào khuôn viên trường, bước ra khỏi khói mù mịt của dịch bệnh sẽ có những trải nghiệm đầy nắng và ấm áp càng sớm càng tốt, tỏa ra tuổi trẻ và ánh nắng mà trẻ em nên có. Yu Xiuling nói rằng việc nhận ra một cuộc sống tốt đẹp hơn không thể tách rời với việc giáo dục tốt hơn, và giáo dục là sự nghiệp sinh ra từ cái đẹp. Kết hợp giữa đạo đức, kỹ thuật, sự đồng cảm và trí thông minh là tập trung vào giáo dục tốt, đó là đào tạo học sinh thành những người thợ giỏi trong thời đại mới với tư cách đạo đức tốt, kỹ năng tốt, tình cảm và trí tuệ tốt, cùng tồn tại hài hòa. những phẩm chất cốt lõi của sinh viên dạy nghề ở tỉnh Chiết Giang . Một nền giáo dục tốt cũng cần một môi trường tốt, thầy trò vui trong vườn ấm vườn đẹp, vui dạy và học giỏi. Tập trung vào ý nghĩa văn hóa của khuôn viên Baisha, nhà trường cải thiện môi trường khuôn viên với ý tưởng lấp đầy khuôn viên bằng hoa, xây dựng vành đai cảnh quan xanh ở cổng trường, bố trí đường cảnh quan, cảnh đá, bãi cỏ, cây cảnh , v.v. trước cổng trường làm đẹp thêm môi trường khuôn viên trường. Ngoài ra, nhà trường cũng đang nâng cao toàn diện diện bao phủ của giáo dục môi trường về nâng cấp các tòa nhà đào tạo, văn hóa công sở, cải tạo các tháp nước cũ và nâng cấp vành đai xanh. Vào tháng 12 năm 2020, Trường Trung học Thực nghiệm Kim Hoa được đánh giá là Trường trình diễn Văn minh Xuất sắc của Thành phố Văn minh Quốc gia thứ 6 tại Thành phố Kim Hoa. Báo cáo thành tích giảng dạy và giáo dục nghệ thuật của trường, chương trình ban đầu của giáo viên và học sinh thật tuyệt vời, bối cảnh gây sốc và toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp đã thu hút 516.200 lượt nhấp và người xem trực tuyến. Tích hợp đạo đức và công nghệ: Giáo dục nghề nghiệp tạo ra một kỷ nguyên mới của thợ thủ công vào mùa xuân Hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại mang đặc điểm của Kim Hoa tiếp tục nâng cao danh tiếng và khả năng cạnh tranh của các trường trung học dạy nghề trong thành phố của chúng ta. Tại cuộc họp, Trường Trung học Thực nghiệm Kim Hoa đã giành được giải thưởng đóng góp xuất sắc duy nhất cho việc giảng dạy kỹ năng giáo dục nghề nghiệp của năm. Ở cấp quốc gia, Tổng Bí thư Tập Cận Bình gần đây đã có những chỉ đạo quan trọng về giáo dục nghề nghiệp, nhấn mạnh rằng giáo dục nghề nghiệp có tương lai tươi sáng và tiềm năng to lớn trong hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Cần tăng cường gắn kết giữa sản xuất và giáo dục, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, phát triển vững chắc giáo dục đại học dạy nghề, xây dựng một số trường cao đẳng nghề và chuyên ngành trình độ cao, thúc đẩy tích hợp dạy nghề và giáo dục phổ thông, nâng cao khả năng thích ứng của dạy nghề. tin vui là nguồn động viên, khích lệ to lớn, mùa xuân của giáo dục nghề nghiệp đã đến. Khi nói đến việc thực hành giáo dục con người, Yu Xiuling đặc biệt đồng ý với quan điểm như vậy: giáo dục chương trình là con đường trở về bản chất thực sự của giáo dục. Trường xây dựng bốn khóa học chính dựa trên khái niệm đạo đức, kỹ thuật, cảm xúc và trí tuệ, đó là đạo đức, kỹ thuật, cảm xúc và trí thông minh. Đề cao tinh thần lao động, các lớp giáo dục lao động với chủ đề kế thừa gen lao động, cách quản lý đặc trưng của lớp trực, và hành trình nghiên cứu và học tập dài 30 km với chủ đề văn hóa Baisha đều là những biểu hiện của chương trình giảng dạy đạo đức. Nhà trường cũng cố gắng tạo ra nhiều nền tảng khác nhau cho sinh viên, cho phép họ thể hiện kỹ năng của mình nhiều nhất có thể, tăng cường thực hành xã hội, đồng thời tăng cường rèn luyện và trau dồi các phẩm chất đạo đức, kỹ thuật, tình cảm và trí tuệ. Yu Xiuling cho biết những năm gần đây nhà trường đã chú ý đến việc nâng cao chất lượng vận hành trường học và phát triển ý nghĩa, đồng thời cố gắng thực hiện chuyển đổi từ số lượng sang chất lượng, từ quy mô sang ý nghĩa. Đặc biệt là trong các kỳ thi nghề cao hơn, xây dựng chuyên nghiệp, thi năng lực nghề nghiệp, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, và kết hợp sản xuất và giáo dục, nó đã đạt được kết quả xuất sắc. Trong mùa tuyển sinh hai năm qua, trường trung học thực nghiệm Kim Hoa đã rất nổi tiếng. Yu Xiuling tin rằng có một số lý do chính dẫn đến sự bùng nổ trong tuyển sinh trường dạy nghề: thứ nhất, đất nước ngày càng chú ý đến giáo dục nghề nghiệp và đã đề xuất một loạt biện pháp cải cách với sự hỗ trợ chưa từng có; thứ hai, xã hội hiện đại đã thay đổi khái niệm về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông là hai loại hình giáo dục khác nhau có tầm quan trọng ngang nhau và sự công nhận của xã hội đối với giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng qua từng năm; thứ ba là nó không thể tách rời khỏi việc nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng và phát triển ý nghĩa.vì vậy nó là. Các trường dạy nghề là cái nôi đào tạo những người thợ thủ công vĩ đại của đất nước trong thời đại mới, và là hòn đá tảng cho ngành sản xuất của Trung Quốc, ngành sản xuất thông minh của Trung Quốc và sự sáng tạo của Trung Quốc trong thời đại mới. Trường trung học thực nghiệm Kim Hoa lấy hệ thống đào tạo tài năng Lianggong 360 làm cốt lõi để trau dồi khả năng đọc viết của học sinh, đưa học sinh trở thành những người lao động giỏi đương thời, biết tích hợp đạo đức và công nghệ, nhấn mạnh cả cảm xúc và trí tuệ, đồng thời góp phần xây dựng xuất sắc học Vũ Thành. (Diệp Quân)

  từMạng phim bí ẩnCư dân mạng xem xongchuyển tiền từ skrill về việt namTin nhắn.

  (3703) 52Vài phút trước: Tăng trưởng vui vẻ trong lớp học trên cánh đồngVào ngày 15 tháng 5, tại Trang trại Yiyi, thị trấn Nangang, quận Shushan, thành phố Hợp Phì, trẻ em đã học về các loại cây trồng dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Kể từ đầu năm nay, thị trấn Nangang, quận Shushan, thành phố Hợp Phì đã tập trung vào chủ đề tăng cường giáo dục lao động ở các trường tiểu học và trung học, giới thiệu các dự án nông nghiệp hiện đại và xây dựng cơ sở thực hành giáo dục lao động và văn hóa nông nghiệp, cho phép trẻ em bước vào nông thôn và học cách làm nông, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu và sự tôn trọng lao động của họ. Ảnh của phóng viên Du Yu của Tân Hoa Xã

    《chuyển tiền từ skrill về việt nam》gợi ý liên quan

   Vuốt sang trái và phải
  • mẩu tin nhỏ
  • Nhật Bản
  • phim tuyển chọn
  • thiếu niên
  • biên kịch phim
  • buồn cười
  • phim tín ngưỡng dân gian
  Trở lại đầu trang